Automatiseret digitalt bogholderi

Glem bogføringen
– den klarer vi!

Vi hjælper både små og store virksomheder med, at klare bogføringen ved hjælp af et automatiseret digitalt bogholderi uden papirbilag. Så får du mere tid til, at pleje dine kunder og drive din forretning.

Træt af bilagsbunker eller brug for ekstra hænder?

 

Uanset om du er træt af selv ,at stå for bogføringen i din virksomhed, eller har behov for ekstra hænder i bogholderiet, har vi en løsning, der passer til dit behov hos bogfoering.dk

Træt af bilag
ænk hvis bogføringen klarede sig selv

Tænk, hvis bogføringen klarede sig selv!

 

Forestil dig, hvis du aldrig skulle bekymre dig om, at holde styr på bilag eller bruge en masse ressourcer på at holde bogføringen opdateret. Med det automatiske digitale bogholderi bliver den drøm til virkelighed!

Få det bogholderi, du har brug for

 

Der er mange måder, at outsource jeres bogholderi på. Enten ved at der kommer en bogholder et par timer hver uge, eller ved at overdrage bogføringen helt til os.

Få det bogholderi du har brug for_1

Få mere tid til at vækste forretningen og træf bedre beslutninger

 

Hvilken virksomhedsejer drømmer ikke om, at få mere tid til at udvikle forretningen, og kunne træffe bedre beslutninger på et mere oplyst grundlag?

Samarbejdspartner for virksomheder i alle størrelser

Vi har mere end 40 års erfaring med bogholderi, bogføring og ekstern rådgivning. Nu gør vi det også digitalt!

Skræddersy jeres nye bogholderi

 

Hos bogfoering.dk kan du vælge den bogføringsløsning, der passer præcist til jeres virksomhed. Alle løsninger afregnes med et fast månedligt beløb. Så ved du altid, hvor meget bogføringen kommer til at koste jer!


Automatiseret digitalt bogholderi

Med et automatiseret digitalt bogholderi slipper du for papirnusseri og unødige udskrifter af bilag, som allerede findes digitalt. Vi automatiserer og digitaliserer alle arbejdsgange i dit bogholderi og overtager den daglige bogføring.

Læs mere

Outsource hele eller dele af dit bogholderi

Overvejer du at ansætte en bogholder, eller kniber det med ressourerne i jeres bogholderi? Hvorfor så ikke outsource hele eller dele af bogholderiet til bogfoering.dk.
Læs mere

Lej en
bogholder

Er der brug for ekstra hænder til bogføringen, eller vil du gerne selv slippe for, at skulle rode med bilag og regnskabsprogram? Så lej en bogholder hos bogfoering.dk og kom up-to-date med bogføringen.

Læs mere

Ekstern controller

Med en ekstern controller får du mulighed for, at få kontrolleret og gået dit regnskab efter i sømmene. Så er du sikker på, at der ikke dukker ubehagelige overraskelser op, den dag årsregnskabet skal afsluttes.

Læs mere

Ekstern CFO/Økonomichef

Med en ekstern CFO eller økonomichef får et forspring foran dine nærmeste konkurrenter og mulighed for, at reagere på nye trends og udfordringer før alle andre.

Læs mere

Masser af andre ydelser

Udover selve bogføringen kan bogfoering.dk også hjælpe med en række andre ydelser inden for bogføring og bogholderi.

Optimeret bogholderi

Lad os gennemgå bogholderiets arbejds- og papirgange og optimere, automatisere og digitalisere det. Det sidste betyder, at du og dine medarbejdere kan vinke farvel til papirbilag en gang for alle.

Læs mere

Løn administration

Har du brug for hjælp med lønadministrationen i din virksomhed, kan du outsource den helt til os. Vi fjerner besværlige og tidskrævende papirgange – ikke blot i bogholderiet, men også i medarbejdernes dagligdag.

Læs mere

Gratis regnskabsprogram

Med et nemt, intuitivt og gratis regnskabsprogram fra Bogfoering.dk kan du nemt komme i gang med at bogføre dine bilag, uden hverken, at skulle have penge op af lommen eller have forudgående erfaring.

Læs mere

Bogføring er ikke der, hvor du skaber den største værdi i virksomheden

 

Bogføring er et nødvendigt onde for de fleste virksomheder – og oftest er det alt for tids- og ressourcekrævende og skaber alt for store frustrationer hos både ledelsen og de ansatte. Men det kan bogfoering.dk heldigvis lave om på.

Så snart du hører ordet bogføring, tænker du sikkert på store dynger af bilag, tunge ringbind og formummede bogholdere bag computerskærme – eller jagtende dig for, at få fat i det bilag, du er kommet til at forlægge.

For oftest er det netop bilagene og de arbejdsgange, der er opsat for at indsamle og katalogisere dem, som tager alt for meget tid og kræver alt for mange ressourcer – både i bogholderiet og af medarbejderne.

Hvad er bogføring?

 

Bogføring handler nemlig om at indsamle og katalogiserer udgifter og indtægter i firmaet. På baggrund af dette udformes der et regnskab, som beskriver firmaets økonomiske situation. Samtidig danner regnskabet grundlaget og dokumentationen for den skat, moms og de afgifter, som firmaet betaler.

Det er lovpligtigt for et firma at føre et regnskab. Ansvaret for at regnskabet udfærdiges, og evt. afleveres til Erhvervs- og selskabsstyrelsen til tiden, påfalder ejerkredsen bag firmaet. Afleveres regnskabet eller afregnes skat, moms og afgifter ikke til tiden, kan ejerne idømmes bøder.

Hvor stammer ordet bogføring fra?

 

Selve ordet ”bogføring” stammer fra gamle dage, hvor alle finansielle transaktioner blev skrevet ind i en stor bog, kaldet hovedbogen eller kassebogen. Her kunne man følge alle pengestrømme ind og ud af firmaets kasse.

Bogføring hvordan?

 

I dag foretages denne bogføring ved hjælp af regnskabsprogrammer (også kaldet ERP-systemer). Det er it-programmer, der enten er installeret på en computer lokalt i virksomheden, eller ligger som en tjeneste i skyen (internettet).

Den elektroniske bogføring gør det muligt, at skabe bedre overblik og mere klarhed over alle finanstransaktioner, ligesom den gør det lettere at holde øje med, om både kunderne og firmaet betaler deres regninger til tiden.

Det vil sige, at du altid har styr på, hvor meget du har til gode hos kunderne, hvor meget du skylder leverandører og myndigheder, samt hvor meget din virksomhed reelt set er værd.

Elektronisk bogføring

 

Men selv om bogføringen i dag foregår elektronisk, skal der stadig tages stilling til, hvordan hvert eneste bilag skal registreres – bogføres – i regnskabet. Det gør bogholderen, når han eller hun udfører selve bogføringen. Derfor er det vigtigt, at bilaget er tilgængeligt i regnskabet, når det skal bogføres. Derved kan bogholderen bedre tage stilling til, hvordan bilaget skal indgå i regnskabet.

Heldigvis tillader SKAT i dag, at bilagene er gemt elektronisk i regnskabet. Det betyder, at det er muligt at digitalisere alle arbejdsgangene omkring bilagshåndteringen. Mange af bilagene er allerede elektroniske i form af fakturaer i PDF-format. Derfor kan disse nemt lægges ind i regnskabet, efterhånden som de tilgår virksomheden.

De kasseboner og andre papirkvitteringer som medarbejderne modtager i hverdagen, når de foretager småindkøb, kan tilsvarende indscannes og gemmes i regnskabet. Det giver igen mulighed for, at digitalisere indsamlingen af bilag, da de fleste i dag har en smartphone med kamera til rådighed.

Det gør det meget nemmere, at dokumentere alle posteringer og kan tage hovedparten af det tunge, tidskrævende og ressourcekrævende arbejde ud af bogføringsarbejdet.

Skal vi selv stå for bogføringen?

 

De fleste firmaer har deres eget bogholderi, der står for bogføringen. Hos de større firmaer har de oftest en eller flere fuldtidsansatte bogholdere, mens de små og mellemstore firmaer oftest kan klare bogføringen med en bogholder på deltid. Kun de helt små og de fleste nystartede virksomheder vælger selv at stå for bogføringen.

Men uanset virksomhedens og bogholderiets størrelse er der mange gode grunde til at outsource bogføringen helt eller delvist.

Hvorfor skal vi outsource bogholderiet til bogfoering.dk?

 

I det store firma med et større bogholderi, kan bogholderiet enten lægges helt over til en erfaren ekstern partner som bogfoering.dk, eller også kan vi hjælpe jer med at digitalisere og optimere bogholderiet, så I kan spare både tid og måske også ressourcer. Endelig kan I også leje en ekstra bogholder hos os, så I slipper for at ansætte en ekstra ressource, som I måske kun har brug for i en kortere periode.

I princippet kan en mellemstor virksomhed opnå de samme gevinster som et stort firma. Her kan en overgang til et fuldautomatisk digitalt bogholderi, hvor vi overtager bogholderiet fuldstændigt og samtidig giver firmaet adgang til regnskabsressourcer, som f.eks. en controller og en økonomichef (CFO). Det er dyre ressourcer, som det oftest kun er de største virksomheder i en branche, der her råd til.

Så ved at overdrage os bogføringen og digitalisere bogholderiet, får I en ekstra konkurrencefordel i forhold til jeres nærmeste konkurrenter – udover de fordele og det overblik, som et altid opdateret bogholderi giver jer.

Endelig kan den lille eller den nystartede virksomhed helt undlade, at starte deres eget bogholderi. Ved i stedet at outsource bogføringen fra dag 1, slipper de for både lønudgifter og alle de anskaffelser, der oftest er forbundet med, at starte deres egen regnskabsafdeling. Samtidig kender de altid størrelsen på udgiften til bogføringen, og undgår at står med personaleansvar.

Få mere erfaring og hav altid svar på regnskabstekniske spørgsmål

 

Men uanset bevæggrundene for at outsource hele eller dele af bogholderiet til bogfoering.dk, er den største gevinst nok, den erfaring som firmaet får med helt gratis. Bag bogfoering.dk står revisionsfirmaet Kvist & Jensen. De har mere end 40 års erfaring med regnskab, revision og bogføring.

Derfor kan vores bogholdere altid finde svar på de tvivls- og regnskabstekniske spørgsmål, der naturligt opstår i forbindelse med bogføringen af regnskabet. Samtidig har din eksterne bogholder også en meget bedre faglig sparring, end en enkelt eller måske to bogholdere i en regnskabsafdeling vil have – og vi kan gratis trække på vores revisorer og andre regnskabseksperter, hvis vi skal være helt sikre.

Endelig er du sikker på, at du får en bogholder, der er opdateret med den nyeste viden. Ikke kun om regnskabstekniske spørgsmål, men også de teknologiske muligheder, der er for at optimere både bogføringen og bilagsindsamlingen i virksomheden. Det sparer ikke kun tid og dobbeltarbejde i bogholderiet, men for alle medarbejderne – f.eks. når der ikke længere skal registreres tid, materialer og kørsel på papir.

Bogføring af løn hvordan?

 

Har I brug for hjælp til mere end ”bare” bogføringen, kan vi også hjælpe med det. Således kan vi også stå for jeres lønbogholderi. Så er du sikker på, at medarbejderne får løn til tiden, og at der bliver betalt korrekt ATP, AUD og skat for hver enkelt medarbejder.