Andre byer

Selvom vi kun har kontor i 7 byer – dækker vi faktisk hele Danmark. Vi arbejder primært med digitale og online løsninger og derfor er vores fysiske placering ingen betydning. 

Vi kan således yde den samme service om kunden sidder i Skagen, i København eller på Lolland.

Der er dog en rækker byer i Danmark, hvor vi er ekstra aktive: