COVID-19 hjælpepakker til erhvervslivet

Regeringen har lanceret en række hjælpepakker, der skal holde hånden under erhvervslivet i forbindelse med den verserende COVID-19 pandemi.

Download oversigten over de forskellige hjælpepakker HER , og læs hvorvidt du og dit firma kan anvende dem.

Modtag oversigten

PS: Vi udsender nye versioner ved ændringer og opdateringer.

Nedenstående er ikke opdateret. Vi anbefaler du henter vores PDF som altid er opdateret.

Overblik over COVID-19 hjælpepakkerne

Regeringens hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 omfatter bl.a. disse 8 særlige støtte- og kompensationsordninger til erhvervslivet:

Lønkompensation

Giver ret til lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.

Særlig støtte til selvstændige

Giver ret til støtte ved mere end 30 % omsætningsnedgang.

Kompensation for faste udgifter

Kompensation for husleje, renter og andre faste udgifter.

Udskydelse af moms og skat

A-skat, AM-bidrag, B-skat og moms udskydes til senere.

Sygedagpenge fra første sygedag

Ved COVID-19 eller karantæne opnås refusion fra 1. sygedag.

Kompensation for aflyste arrangementer

Få kompensation for tabte indtægter ved aflyste arrangementer.

Bedre adgang til banklån

Den kontracykliske kapitalbuffer frigives, så udlån ikke indskrænkes.

Statsgaranterede lån

Staten garanterer op til 70 % på udlån ved omsætningstab > 30 %.

COVID-19 Hotline

Brug for hjælp til at:

  • Undersøge dine muligheder for adgang til
    hjælpepakker
  • Udfylde alle nødvendige ansøgningsformularer
  • Stille med nødvendig dokumentation for dit firma

Eller har du brug for et hurtigt svar på et hjælpepakke-relateret spørgsmål?

Ring eller skriv til:

T: 86 41 21 00     M: [email protected]

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

Denne hjælpepakke giver firmaet en kompensation på mellem 75 og 90 % af lønudgifterne til hjemsendte medarbejdere, der ikke kan arbejde. Det kræver dog, at medarbejderne modtager fuld løn, og at du ikke afskediger nogen som følge af COVID-19 hjemsendelsen.

Ordningen kræver også, at medarbejderne anvender overskydende eller 5 feriedage fra næste ferieår, tager 5 dages afspadsering eller 5 dage uden løn.

Ordningen kræver dokumentation i form af attest på, at medarbejderen har været hjemsendt samt efterfølgende revisorattest på hjemsendelse og omkostninger.

Særlig støtteordning til selvstændige med omsætningsnedgang

Denne hjælpepakke giver firmaet en kompensation på mellem 75 og 90 % af lønudgifterne til hjemsendte medarbejdere, der ikke kan arbejde. Det kræver dog, at medarbejderne modtager fuld løn, og at du ikke afskediger nogen som følge af COVID-19 hjemsendelsen.

Ordningen kræver også, at medarbejderne anvender overskydende eller 5 feriedage fra næste ferieår, tager 5 dages afspadsering eller 5 dage uden løn.

Ordningen kræver dokumentation i form af attest på, at medarbejderen har været hjemsendt samt efterfølgende revisorattest på hjemsendelse og omkostninger.

Kompensation for faste udgifter

Som firma, forretning eller restaurant kan du få en kompensation på op til 80 % af de faste udgifter til f.eks. husleje, renter, leasing og andre kontraktbundne udgifter.

Kompensationen udbetales efter en trappemodel, hvor du får fuld kompensation, hvis lukningen er påbudt i forbindelse med regeringens COVID-19 tiltag. Er det ikke tilfældet, afhænger kompensationen af, hvor stor nedgangen i din omsætning har været.

Der kræves dokumentation i form af en revisorpåtegnet opgørelse samt en tro- og loveerklæring.

Viser det sig, at omsætningen falder mindre end forventet, kan du blive krævet tilbagebetaling af kompensationen i forhold til den faktiske omsætningsnedgang.

Udskydelse af moms og skat

Som en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet i forbindelse med COVID-19 pandemien udskydes betalingen af moms og skat på følgende måde:

  • A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni udskydes i 4 måneder
  • B-skat og AM-bidrag for april og maj udskydes til juni og december
  • Moms med månedsvis betaling udskydes betalingen i 30 dage
  • Moms med kvartalsvis betaling for Q1 og Q2 udsættes til 1/9-2020
  • Moms med halvårlig betaling betales samlet for hele året 1/3-2021

HUSK: Selv om det kan være en hjælp lige nu, kan især momsindbetalingerne lægge beslag på en god del af firmaets likviditet på et senere tidspunkt.

Sygedagpenge fra første sygedag

Skyldes medarbejderes eller egen sygemelding COVID-19 eller karantæne i forbindelse med dette, kan firmaet få lønrefusion allerede fra første sygedag.

Overstiger medarbejderens sygefravær derved mere end 22 uger i de sidste 9 måneder, har denne forlænget ret til sygedagpenge frem til foreløbig 9. juni 2020.

Derved er både firma og medarbejdere bedre stillet i forbindelse med COVID-19 relaterede sygemeldinger.

Kompensation for aflyste arrangementer

I forbindelse med de særlige regler for offentlige forsamlinger vil du kunne få kompensation for både tabte indtægter ved aflysning af arrangementer samt for merudgifter ved udskydelse af arrangementet.

Der stilles dog særlige krav til arrangementets størrelse med hensyn til antal deltagere.

Var arrangementet målrettet mod deltagere med særlig risiko i forbindelse med COVID-19 smitte, halveres kravet til antallet af deltager.

Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Den kontracykliske kapitalbuffer blev indført på international plan efter den forrige finanskrise for at ruste den finansielle sektor bedre til kommende økonomiske kriser.

Den kontracykliske buffer kan frigives ved sådanne kriser, hvor der er er overvejende sandsynlighed for en realøkonomisk nedgang, der normalt vil svække både privates og erhvervslivets adgang til kreditter og lån.

Derved kan den finansielle sektor opretholde en passende kreditgivning, så økonomien ikke kommer under så stort et pres.

Som reaktion på COVID-19 pandemien valgte erhvervsministeren at frigive hele den kontracykliske kapitalbuffer på 200 mia. kr. pr. 12. marts 2020.

Statsgaranterede lån

Som en ekstra hjælp kan dit firma nu få en statsgaranti på op til 70 %, hvis du har behov for at låne på grund af et allerede opstået eller forventet omsætningstab på mere end 30 %.

Reglerne gælder indtil videre kun for store virksomheder, men forventes også vedtaget for små og mellemstore virksomheder.

Hold dig opdateret

COVID-19 pandemien og de tiltag og restriktioner, som er indført i forbindelse med denne, er nyt land for alle. Derfor sker der løbende ændringer, lige som der hele tiden kommer nye tiltag og hjælpeordninger til i takt med at behovet bliver identificeret.

Vil du gerne holdes orienteret om hjælpepakkerne og modtage vores opdaterede oversigt over regeringens tiltag? Så angiv din e-mailadresse herunder. Så sender vi den nyeste version af oversigten.