Har du brug for en freelance bogholder i Århus?

Er firmaet vokset fra, at du selv klarer bogføringen? Eller mangler der lejlighedsvis ressourcer i bogholderiet? Så kan en freelance bogholder være løsningen i både Århus og resten af landet. De findes både som små selvstændige bogholdere, kan lejes via tjenester på nettet eller fra det lokale revisionsfirma. Prisforskellen er minimal. Men det er resultatet nødvendigvis ikke.

Der kan være mange grunde til, at du leder efter en freelance eller ekstern bogholder til dit firma i Århus. Typisk sker det i situationer, hvor der enten ikke er nok arbejde til at fastansætte en bogholder, eller hvis der i perioder er brug for ekstra hænder i jeres bogholderi.

I det første tilfælde er der måske bare brug for, at den eksterne bogholder får bogført jeres bilag og afstemt momsen og andre angivelser, så de bliver indberettet til tiden. Det tager måske den eksterne bogholder en times tid om ugen eller mindre, samt et par timer hvert kvartal eller halve år.

I det andet tilfælde kan der være brug for en mere fleksibel løsning, hvor I kan indkalde en freelance bogholder, når der opstår behov. Eller at den eksterne bogholder møder fast ind i forbindelse med f.eks. lønafregning, måneds- eller kvartalsafslutning.

Hvor finder jeg en freelance bogholder i Aarhus?

Uanset årsagen til, at du har brug for en freelance bogholder, skal du finde en ressource, der alt efter jeres behov, enten er meget fleksibel, eller som du er sikker på, har tid, når I har behov.

Vælger du at lede efter jeres eksterne bogholder ved at søge på ”freelance bogholder Århus” på Google, kan det være svært at finde det rigtige match. For de fleste freelancere går efter at få booket deres kalender fuldt ud. Så har du et mere udefineret behov, eller brug for en ekstra fleksibel ressource, kan det være svært at finde en freelancer, der har det nødvendige råderum i kalenderen.

Men kender du på forhånd de tidspunkter, hvor du har behov for ekstra ressourcer, eller kan din potentielt kommende eksterne bogholder finde nogle ledige faste tidspunkter i kalenderen, der passer til jeres behov, kan en selvstændig freelance bogholder være en god løsning.

Hvordan sikrer du, at din eksterne bogholder er up-to-date?

Den største ulempe ved at vælge en selvstændig bogholder med egen virksomhed er, at vedkommende oftest har travlt med at betjene sine kunder. Derfor bliver der sjældent tid til hverken efteruddannelse eller til at sætte sig ind i f.eks. nye økonomisystemer eller nye muligheder for at effektivisere bogføringen.

Den tid, som ikke bliver brugt på at bogføre kundernes regnskab, bliver oftest brugt på at administrere bogholderens eget firma. Derudover bruges ledig tid oftest på at sætte sig ind i nye love og ændringer af forskellige regler og processer.

Det kræver oftest en ekstra indsats. For der er jo ikke andre kollegaer i det lille enkeltmandsfirma, som bogholderen kan sparre med. Så det er vigtigt at forstå de nye tiltag og finde ud af, hvad de kommer til at betyde i praksis for de af bogholderens kunder, der omfattes af de nye love eller ændringer.

Problemet er, at det er svært for dig som kunde at sikre dig, at din eksterne freelancebogholder er up-to-date med alt. Specielt hvis du ikke har eget bogholderi. Så er du nødt til at stole på, at vedkommende har tid til at følge med ved siden af det daglige arbejde med hans eller hendes kunder.

Mange fordele ved at leje en bogholder som en tjeneste på nettet

Der findes også andre løsninger på at finde en freelance bogholder i Aarhus. F.eks. kan du leje en ekstern bogholder på nettet eller trække på en bogholder hos jeres revisor. Det er ikke nødvendigvis en dyrere løsning end en selvstændig, ekstern bogholder. Samtidig giver det jer nogle fordele, som den selvstændige bogholder ikke kan give jer.

F.eks. kan I være sikre på, at den bogholder som I lejer via tjenesten, er opdateret på alle de nyste regler og muligheder på området. For tjenesten tilbyder oftest flere forskellige tjenester inden for bogføring og revision, hvorfor der oftest er både flere bogholdere og revisorer tilknyttet. De kan udveksle både erfaringer og sparre om opgaverne.

Samtidig opstår der ikke problemer ved sygdom, ligesom der altid vil være ekstra ressourcer, I kan trække på, hvis der skulle blive behov for det.

Så ved at leje bogholderen som en tjeneste på nettet, er du altid sikker på, at bogføringen bliver udført, samt at den udføres af en bogholder, der kender alt til de nyeste regler og metoder på området.

Du kan godt leje en freelance bogholder på nettet, der kommer til Århus for at bogføre

Løsningen med at leje bogholderen på nettet, betyder ikke nødvendigvis, at bogholderen ikke kan komme hos jer i firmaet i Århus. For tjenesten har oftest bogholdere tilknyttede, der sidder over hele landet. Så har du brug for en freelance bogholder i Århus, sender tjeneste den bogholder, der bor nærmest på jeres firma.

En af de tjenester på nettet som udbyder freelance bogholdere i Århus og resten af landet, udbydes faktisk at et stort revisionsfirma. Det betyder, at det er bogholderne herfra, som I lejer til en fast, lav månedlig pris. Det giver stabilitet og sikkerhed for, at bogføringen er i orden.

Digitaliseret bogholderi

Alternativet til at bogholderen kommer i firmaet, er at digitalisere den del af bogføringen, som den eksterne bogholder skal stå for.

Derved slipper I for at skulle udveksle bilag på papir med den bogholder hos tjenesten, der arbejder for jer. Samtidig kan tjenesten oftest hjælpe jer med at få automatiseret og digitaliseret nogle af de arbejdsgange, der måske netop er dem, som tvinger jer til at hyre ekstra hænder ind i jeres eget bogholderi.

Digitaliseringen kan f.eks. foregå ved, at bilag og fakturaer sendes til en særlig mailadresse, der lægger bilagene ind i jeres regnskab, så de bare skal bogføres. Eller ved at digitalisere f.eks. indberetningen af timer, materialeforbrug og lignende processer, der måske stadig foregår på papir i dag.

Digitaliseringen kan også handle om at sende et billede af bonner og småkvitteringer til den eksterne bogholder, efterhånden som I får dem. Så slipper I helt for at skulle holde styr på dem, og er sikker på, at de bliver bogført nærmest automatisk.

Så ved at leje en freelancebogholder via en tjeneste på nettet, får du ikke bare klaret jeres bogføring til en fast, lav månedlig pris. Du får også nye input til, hvordan I kan effektivisere jeres bogholderi og får mere optimerede arbejdsgange med både bilag og bogføring.