Kontakt os

Kristian Konradsen Proces- og digitaliseringskonsulent
Kri­sti­an Kon­rad­sen
Pro­ces- og Digi­ta­li­se­rings­kon­su­lent

Har du set nær­me­re på vores ydel­ser og ønsker du, at benyt­te dig af dem? Så tøv ikke med at kon­tak­te os.

Du må også meget ger­ne skri­ve eller rin­ge, hvis du har spørgs­mål til nog­le af vores ydel­ser. Udfyld neden­stå­en­de og jeg kon­tak­ter dig hur­tigst muligt.

Du kan også kon­tak­te mig direk­te på:

Tlf: 42 14 81 52
Mail: [email protected]

Jeg sid­der til dag­ligt på kon­to­ret i Ran­ders.

Bogfoering.dk — Ran­ders
c/o Kvist & Jen­sen Digi­ta­li­se­ring
Tron­hol­men 3
8960 Ran­ders

Cvr nr. 36 71 77 85

Du kan også altid kon­tak­te en af vores afde­lin­ger:

Aar­hus, Aal­borg, Ran­dersHad­sten, Ham­mel, Hads­und og Gre­naa