Ledige stillinger

Vi ople­ver stor efter­spørgsel på bog­hol­de­re og vores øvri­ge ydel­ser og er altid på udkig efter nye kol­le­ga­er.

Har du erfa­rin­ger med E-cono­mic og NAV — er det en for­del. Det sam­me gæl­der, hvis du er vant til, at arbej­de med de nye­ste tek­no­lo­gi­er og ikke er ban­ge for, at prø­ve nye pro­gram­mer.

Send dit CV til Kristian@bogfoering.dk og lad os tage en snak om mulig­he­der­ne.